Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 05.01.2018

w ramach projektuChemInter – wysokiej jakości międzynarodowy i interdyscyplinarny program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.02.00-00-I026/16

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu komunikacji naukowej w zakresie obszaru nauk ścisłych (głównie chemia i biochemia), ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców nie posiadających wiedzy z tego obszaru. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 3 grup (4-7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 45 min).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 05.01.2018
Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 05.01.2018

BAZA KONKURENCYJNOŚCI: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1079379

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 23.01.2018

w ramach projektuChemInter – wysokiej jakości międzynarodowy i interdyscyplinarny program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.02.00-00-I026/16

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu zarządzania indywidualnym projektem naukowym w zakresie obszaru nauk ścisłych (głównie chemia i biochemia). Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 2 grup (4-7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 30 godzin).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 23.01.2018
Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 23.01.2018

BAZA KONKURENCYJNOŚCI: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1083257

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 13.03.2018

w ramach projektuChemInter – wysokiej jakości międzynarodowy i interdyscyplinarny program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.02.00-00-I026/16

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł krajowych na badania naukowe w dyscyplinach chemia i biochemia. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 3 grup (3-7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 45 godzin).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Z/CHEMINTER/2018 Z DNIA 13 MARCA 2018 ROKU
wzor formularza oferty

BAZA KONKURENCYJNOŚCI: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095864

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 13.03.2018

w ramach projektuChemInter – wysokiej jakości międzynarodowy i interdyscyplinarny program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.02.00-00-I026/16

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych, prowadzonych w j. angielskim, rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł zagranicznych na badania naukowe w dyscyplinach chemia i biochemia. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 2 grup (3-7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 30 godzin).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/Z/CHEMINTER/2018 Z DNIA 13 MARCA 2018 ROKU
wzor formularza oferty

BAZA KONKURENCYJNOŚCI: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095872

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 13.03.2018

w ramach projektuChemInter – wysokiej jakości międzynarodowy i interdyscyplinarny program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.02.00-00-I026/16

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin chemia i biochemia. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 2 grup (3-7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 30 godzin).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/Z/CHEMINTER/2018 Z DNIA 13 MARCA 2018 ROKU
wzor formularza oferty

BAZA KONKURENCYJNOŚCI: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095883

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 13.03.2018

w ramach projektuChemInter – wysokiej jakości międzynarodowy i interdyscyplinarny program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.02.00-00-I026/16

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu zarządzania projektem naukowym o zasięgu międzynarodowym z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin chemia i biochemia. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 2 grup (3-7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 30 godzin).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/Z/CHEMINTER/2018 Z DNIA 13 MARCA 2018 ROKU
wzor formularza oferty

BAZA KONKURENCYJNOŚCI: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095890

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 29.03.2018

w ramach projektuChemInter – wysokiej jakości międzynarodowy i interdyscyplinarny program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.02.00-00-I026/16

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin chemia i biochemia. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 2 grup (3-7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 30 godzin).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/Z/CHEMINTER/2018 Z DNIA 29 MARCA 2018 ROKU
wzor formularza oferty

BAZA KONKURENCYJNOŚCI: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1100587

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/Z/CHEMINTER/2018 z dnia 29.11.2018

w ramach projektuChemInter – wysokiej jakości międzynarodowy i interdyscyplinarny program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.02.00-00-I026/16

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla doktorantów rozwijających umiejętności innowacyjnego myślenia i kreatywności w pracy naukowej i badawczo-rozwojowej (nauki ścisłe i przyrodnicze)Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 1 grupy (7 – 15 osób) w wymiarze 30 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych).

Zapytanie ofertowe 8/Z/CHEMINTER/2018
Wzor formularza oferty 8/Z/CHEMINTER/2018

BAZA KONKURENCYJNOŚCI: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152608

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Z/CHEMINTER/2019 z dnia 25.04.2019

w ramach projektuChemInter – wysokiej jakości międzynarodowy i interdyscyplinarny program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.02.00-00-I026/16

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu planowania kariery naukowej w dyscyplinie nauki chemiczne. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 1 grupy (4-7 osób) w wymiarze 15 godzin zajęć
(1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych).

Zapytanie ofertowe 1/Z/CHEMINTER/2019
Wzor formularza oferty 1/Z/CHEMINTER/2019

BAZA KONKURENCYJNOŚCI: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181754