Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zajęcia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 

Pozostałe zajęcia:

Uwagi:
Obowiązkiem doktoranta jest zrealizowanie zajęć o łącznym nakładzie pracy odpowiadającym co najmniej 5 pkt. ECTS. Doktorant samodzielnie wybiera zajęcia z powyższej oferty z zastrzeżeniem, że zajęć pn. „Niekonwencjonalne metody kształcenia w szkolnictwie wyższym” oraz pn. „Innowacje w kształceniu w szkolnictwie wyższym” nie można łączyć ze względu pokrywanie się niektórych treści kształcenia.