Warsztat badacza

Zajęcia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Filozofia nauki (prof. SGH dr hab. Ewa Chmielecka)

Talking about science to non scientific audiences (dr hab. inż. K. Malińska) – 2 grupy w roku akademickim 2017/2018 i 1 grupa w 2018/2019

Managing an independent research project (dr inż. K. Malińska) – 2 grupy w w roku ak. 2017/2018

Jak sobie zarządzisz tak się urządzisz. Zarządzanie projektami badawczymi, w tym międzynarodowymi.(Joanna Bosiacka-Kniat) – 1 gr. w roku ak. 2017/2018 i 1 gr. w 2018/2019

Mission Possible! Using international R&D grants to end (your) scientific poverty!(Paweł Kaczmarek) – 1 gr. w roku ak. 2017/2018 i 1 gr. w 2018/2019

Jak rozbic bank i zgarnąć grant. Rozwoj kariery naukowej ze źródeł krajowych. (Izabela Stelmaszewska – Patyk) – 2 gr. w roku ak. 2017/2018 i 1 gr. w 2018/2019

Zmieniaj świat, spraw, aby Twój wynalazek został zastosowany – Komercjalizacja wyników badań naukowych. (Jan Chełkowski) – 1 gr. w roku ak. 2017/2018 i 1 gr. w 2018/2019

Creativity and innovative thinking in Engineering and Science (dr hab. inż Krystyna Malińska) – 1 gr. w roku ak. 2018/2019

Academic writing (dr Anna Jelec) – 2 gr. w roku ak. 2018/2019

Obliczenia kwantowo-mechaniczne przy użyciu programu Gaussian 03W (dr Jerzy Stanek)

Grafika komputerowa w pracy naukowej (dr Robert Wolski)

Career Core Box – do you [truly] THINK about your scientific career? (Paweł Kaczmarek)

Pozostałe zajęcia:

Presentation skills: what to do and what to avoid (dr hab. A. Ciesielski)
Przedsiębiorczość akademicka. Od nauki do biznesu (prof. UAM dr hab. J. Guliński)

Badania naukowe – zagadnienia legislacyjne, metodologia i rezultaty badań, finansowanie (Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński)