Wznowienie rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie „ChemInter”

Uprzejmie informujemy, że Wydział Chemii UAM wznawia nabór uzupełniający z dnia 22 listopada 2017 roku na Międzynarodowe Studia Doktoranckie „ChemInter”, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania dokumentów upływa 3 stycznia 2018 roku.

Limit miejsc: 1

Kandydat składa podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, deklarując udział w realizacji projektu wybranego spośród ogłoszonych przez Dziekana Wydziału Chemii do realizacji w trakcie studiów doktoranckich w latach 2017-2021. Szczegółowe informacje, w tym lista projektów dostępna jest na stronie https://chemia.amu.edu.pl/doktorant/doktorant/rekrutacja-2017/iii-nabor-na-studia-doktoranckie-cheminter.

Rekrutacja uzupełniająca na Międzynarodowe Studia Doktoranckie ChemInter

Uprzejmie informujemy, że Wydział Chemii UAM ogłasza nabór uzupełniający na Międzynarodowe Studia Doktoranckie „ChemInter”, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania dokumentów upływa 29 listopada 2017 roku.

Kandydat składa podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, deklarując udział w realizacji projektu wybranego spośród ogłoszonych przez Dziekana Wydziału Chemii do realizacji w trakcie studiów doktoranckich w latach 2017-2021. Szczegółowe informacje, w tym lista projektów dostępna jest na stronie https://chemia.amu.edu.pl/doktorant/doktorant/rekrutacja-2017/iii-nabor-na-studia-doktoranckie-cheminter .

Limit miejsc: 1

Spotkanie informacyjne

Dnia 23 listopada br. o godzinie 13:00 sali 4.29 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące m.in. realizacji zajęć objętych programem Międzynarodowych Studiów Doktoranckich „ChemInter”. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników projektu. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu prosimy o kontakt na adres cheminter@amu.edu.pl celem umówienia indywidualnego terminu konsultacji.